Make your own free website on Tripod.com

Papers

  • GÜNER U. Terkos gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin bazı morfolojik özellikleri Ege Üni. Su Ürünleri Dergisi Yayında
  • GÜNER U.,Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Accumulates and Depurates Copper Editorial Manager(tm) for Environmental Monitoring and Assessment in pres
  • ASAN, A., KIRGIZ, T., SEN, B., CAMUR-ELIPEK, B., GUNER, U., GUHER, H., Isolation, Identification and Seasonal Distribution of Airborne and Waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey), Journal of Basic Microbiology 43 (2), 2003: 83-95
  • GÜHER, H., KIRGIZ, T., ÇAMUR, B., GÜNER, U., A Study on Zooplankton Organisms Community Structures of Lake Terkos (Istanbul-Turkey), Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (4), 2004: 566-570

 

  • Terkos Gölündeki Bentik Makroomurgasızların ve Zooplanktonik Organizmaların Mevsimsel Dağılımı (2000-2002) Prof. Dr. Timur KIRGIZ. Yardımcı Araştırıcılar: Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜHER, Arş. Gör. Dr. Belgin ÇAMUR ELİPEK,Arş. Gör. Utku GÜNER
  • Gala Gölü Limnolojisi Prof. Dr. Timur KIRGIZ. Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Meriç ALBAY, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜHER, Arş.Gör.Dr. Belgin ÇAMUR-ELİPEK, Arş.Gör. Utku GÜNER, Araş.Gör. Burak ÖTERLER
  • Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) hepatopankreas, karapaks, solungaç ve kas dokularında bakır , kadmiyum etkileşiminde metal birikimi ve eliminasyonu. Prof. Dr. Timur KIRGIZ. Yardımcı Araştırıcılar:Arş.Gör. Utku Güner, Prof Dr. Ferit KARGIN

 Vertex site