Make your own free website on Tripod.com

1.Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

 

1.      GÜNER, U., BALIK, S., Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Derg. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002.

 

2.      GÜNER U. Terkos gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin bazı morfolojik özellikleri E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Science Cilt 23 Sayı 1-2, 163-167, 2006

 

3.      GÜNER U. Effects of Copper and Cadmium Interaction on Total Protein Levels in Liver of Carassius carassius DOI: 10.3153/jfscom.2008006 2(1): 54-65 (2008)

 

2.Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

1.           GÜNER U.,Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Accumulates and Depurates Copper Environmental Monitoring and Assessment (2007) 133:365-369 (SCI)

 

2.           HARLIOGLU M. AND GÜNER U.,Studies on the recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey: morphological analysis and meat yield, Aquaculture Research, 2006, 37, 538-542 (SCI)

3.           ASAN, A., KIRGIZ, T., SEN, B., CAMUR-ELIPEK, B., GUNER, U., GUHER, H., Isolation, Identification and Seasonal Distribution of Airborne and Waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey), Journal of Basic Microbiology 43 (2), 2003: 83-95 (SCI)

4.           GÜHER, H., KIRGIZ, T., ÇAMUR, B., GÜNER, U., A Study on Zooplankton Organisms Community Structures of Lake Terkos (Istanbul-Turkey), Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (4), 2004: 566-570

5.           HARLIOĞLU MM, GÜNER U., A new record of recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey BFPP/Bull. Fr. Pêche Piscic., 2007 ,387 : 01-05 (SCI)

 

3.Projeler

1.      Trakya Üniv. Araştırma Fonu 308 No’lu proje. ‘’Terkos Gölü’ndeki Bentik Makroomurgasızların ve Zooplanktonik Organizmaların Mevsimsel Dağılımı’’ Yardımcı Araştırmacı

 

2.      Trakya Üniv. Araştırma Fonu 612 No’lu proje “Kerevitin(Astacus leptodactylus) Hepatopankreas, Karapaks, Solungaç ve Kas Dokularında Bakır, Kadmiyum Etkileşiminde Metal Birikimi ve Eliminasyonu” Yardımcı Araştırmacı

 

3.      Trakya Üniv. Araştırma Fonu 526 No’lu proje “Gala Gölü Limnolojisi” Yardımcı Araştırmacı

 

4.      Ergene Havzası Çevre Örneklerinde (Toprak, Helianthus annuus L., Triticum aestivum L.) GFAAS Kullanılarak Eser Elementlerin Risk Değerlendirmesi Yardımcı Araştırmacı

 

4.Hakemlik

 

1.      Research Journal of Environmental Sciences

2.      Research Journal of Environmental Toxicology

3.      Journal of Environmental Science and Technology

4.      Environmental Biology of Fishes (SCI)