Make your own free website on Tripod.com


Pc386 Online Web Page

Utku Güner's Home Page


Web Siteme Hoþ geldiniz.

  Bu web sitesinde inernetde bir veri tabaný üzerinden sorgulama sistemi kurulmaya çalýþýlmaktadýr. Bu amaçla Veri tabanýn kurulmasý, sorgulanmasý, sorgu sonuçlarýn HTLM formatýnda oluþturmasý çalýþmasý yapýlmaktadýr.Eyer bu gerçekleþirse bir balýk müzesinin inernet ortamýna aktarýlmasý düþülmektedir..


Bana her konuda yazabilirsiniz
Utku Güner uguner@sufak.ege.edu.tr

Copyright © 1997 Utku Güner
4 Ekim 1997, Pazar 17:39:23 Sayfa yapýlandýrýmaya devam ediyor.