Make your own free website on Tripod.com

PC386 World Online

Utku Güner

 1973 yylynda Mardinde do?mu?um. Babamyn memur olmasy dolayysyyla Ylk, Orta ve lise tahsilimi Yzmirde yaptym. 1990 yylynda Ankara Haccetepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne girdim. 1994-1995 yylary arasynda Tübitak tarafyndan desteklenen E?irdir Gölü Balyk Populasyonu Ara?tyrmasynda Prof. Dr. Füsun Ark'akan bilimsel çaly?malarda yardym etdim. 1995 yylynda Samsu Havza ilçesinde özel bir ö?retim kurumda Fen Bilgisi ve Biyoloji Ö?remeni olarak bir yyl görev yaptym. 1996 Yylynda Ege Üniversitesi Su Ürüneleri FakültesiTemel Bilimler Yç Sular Bölümde yüksek lisans synavyny kazandym. 1996-1997 arasynda Ege Üniversitesi yabancy Diller Bölümü Hazyrlyk synyfyna devam ettim. ?u anda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Ana Bilim dalynda yüsek lisansa 2000 yılında bitirdim. Halen trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünde çalışmaktayım. Çok iyi derecede bilgisayar , iyi derecede ingilizce bilmekteyim.


View My Guestbook
Sign My Guestbook

Yönetici

Email: Utku_GÜNER@hotmail.com - comments, suggestions are welcome.