Make your own free website on Tripod.com

 

 

Bölüm Hakkında Anabilim dalları Duyurular

 

 


Bölüm Hakkında

 

BÖLÜM BAŞKANI: Prof.Dr. Nihat AKTAÇ

Biyoloji Bölümü, 3 Aralık 1982'de eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümün amacı ve faaliyetleri; hayat olaylarını moleküler ve hücre bazında incelemek, kalıtım bilgisinin iletişimine dayanan genetik çalışmalar yapmak,organizmaların embriyodan itibaren gelişimlerini incelemek, organizmaların ve virüslerin her türlü regülasyonunu incelemek, canlıları çevreleri ile birlikte tanımlamak; çevre ile ve birbirleriyle olan etkileşimlerini incelemek ve dağılımlarını belirlemek. İkili öğretimi vardır. Lisans üstü düzeyde, taxonomi, genetik, hücre biyolojisi, biyokimya, bitki embriyolojisi, sitotaxonomi, ekoloji, biyocoğrafya, bitki sosyolojisi, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji, disiplinlerinde çalışmalar yapılmaktadır.


Ana Bilim Dalları

 

Genel Biyoloji
Moleküler Biyoloji

Botanik

Zooloji
Hidrobiyoloji


Duyurular

IV th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DORMICE (RODENTIA, GLIRIDAE)
13-16 SEPTEMBER - 1999
EDIRNE-TURKEY
FIRST ANNOUNCEMENT
JULY - 1998

For details please see: www.trakya.edu.tr/conference/dormice.htm