Make your own free website on Tripod.com

Yrd. Doç. Dr. Zuhal Göbekçioğlu


Çalışma Konuları

Seçilmiş Yayınlar

1.(Göbekçioğlu) OKYAR, Z; N.AKTAÇ. Trakya Bölgesi (Istranca Dağları) Gündüz Kelebekleri. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 193-202, 1990.

2. (Göbekçioğlu) OKYAR, Z;S.KORNOŞOR. Trakya Bölgesi Noctuidae (Lepidoptera) Türlerinin Tesbiti Çalışmaları II.Türk.entomol.derg,1997,21(3):197-212

3. (Göbekçioğlu) OKYAR, Z; N.AKTAÇ. Türkiye Lepidoptera Faunası İçin İki Yeni Tür: Calostigia Corydalaria (Graeser, 1888) (Lepidoptera: Geometridae); Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera:Noctuidae). Türk.entomol.,derg.21(4)275-282,1997

4. (Göbekçioğlu) OKYAR, Z; N.AKTAÇ. Trakya Bölgesi Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar.Türk.entomol.derg.,22(1)47-56,1998.

5. (Göbekçioğlu) OKYAR, Z; N.AKTAÇ. Trakya Bölgesi Geometridae Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden İncelenmesi. Türk Zooloji Dergisi, 23(1999) Ek sayı 1


Tel : 0284 2120923

E mail : zuhalo@trakya.edu.tr


Ana Sayfa Ana Bilimdalı English


Telif hakkı BİYO-WEB-MASTER
Son değiştirilme: Mayıs 17, 1999.